Casper Klynge
Full Name
Casper Klynge
Job title
Vicedirektør
Company
Dansk Erhverv
Speaker Bio
Casper Klynge er vicedirektør i Dansk Erhverv med ansvar for bl.a. det digitale område. Tidligere har han været tech-ambassadør i Silicon Valley i USA, ambassadør i Jakarta i Indonesien og Vice President for European Government Affairs ved Microsoft