Beskyttelse af kritisk digital infrastruktur

Teksten i forordningen har efterhånden været kendt længe. Briefingen fokuserer på implementering, herunder compliancefunktionen, Risk Management, og Cybersecurity's nøgleroller i det arbejde - og balancen mellem dem!  

Du præsenteres for praktiske eksempler på  robuste business continuity planer og etablering af katastrofehåndteringsmekanismer der møder kravene og sikrer, at organisationer kan opretholde vigtige services under og efter cyberangreb.

Opdatering på TLPT og RTS

TLPT og de afledte RTS er et helt centralt element i DORA-forordningen. Arbejdet med at udvikle og fastlægge standarderne, der sigter mod at udvikle tekniske værktøjer og metoder, der skal hjælpe med at identificere, vurdere og reagere på operationelle risici mere effektivt, er stadig undervejs. Begge har betydelig indflydelse på, hvordan finansielle institutioner skal implementere DORA-direktivet i deres organisationer. 

Hvem kommer?

Konferencen er for dig der arbejder professionelt med IT-sikkerhed og cyberforsvar, compliance, governance risikostyring eller tilsvarende. DORA gælder bredt i den finansielle sektor samt til underleverandører. 

Praktisk info:

Eventet foregår hos
IDA Conference på Kalvebod Brygge 31, 1560 København

Der er gode parkeringsmuligheder, og det er tæt på Københavns Hovedbanegård.

TALERLISTE

Jan Jans
Jan Jans
Finanstilsynet
Chefkonsulent
Henrik  Christensen Lei
Henrik Christensen Lei
Bankdata
VP, CISO
Daniel Morgan
Daniel Morgan
SecurityScorecard.io
Senior Government Affairs Director
Sebastian Brandes
Sebastian Brandes
Heyhack
CEO & Co-founder

Dagens program

8:30 AM - 9:00 AM
 
9:00 AM - 9:05 AM
 
9:05 AM - 9:50 AM

Opdatering på de reguleringsmæssige- og implementeringsmæssige tekniske standarder RTS / ITS, Outsourcing og cloud.

Jurist, finansiel cybersikkerhed Jan Bertel Jans, Finanstilsynet 

9:50 AM - 10:25 AM

I lyset af DORA's krav om årlig penetrationstest og det stigende trusselsbillede, uddybes behovet for løbende overvågning. Præsentationen vil afdække den aktuelle globale cybersikkerhedssituation med data fra 4 millioner scanninger i 103 lande, give strategier til at styrke forsvarssystemer og vise konkrete eksempler på konsekvenserne ved manglende beredskab.

CEO og Co-founder Sebastian Brandes, Heyhack

10:25 AM - 10:40 AM
 
10:40 AM - 11:10 AM

78% of the largest financial institutions have experienced third-party breaches in the past year. Breaches that could potentially affect business and organization. The presentation showcases examples of these and delves into how to mitigate that risk and offers inspiration on how to become DORA-compliant.

Senior Government Affairs Director Daniel Morgan, Securityscorecard

11:10 AM - 11:55 AM

Betyder det store fokus på regler og fortolkning af lovtekst mm. at cybersikkerhedsindsatsen (eller i hvert fald dele af den) svigtes? Oplægget her diskuterer om sikkerhedsindsatsen kommer ud af balance, og derfor optimeres i forhold til compliance og ikke sikkerhed - og om hvordan balancen genskabes.  

VP, CISO Henrik Christensen Lei, Bankdata

11:55 AM - 12:00 PM
 

Praktisk information

IDA MØDECENTER
Kalvebod Brygge 31-33
1577 København V

Gode parkeringsmuligheder og tæt på Københavns Hovedbanegård.

Topmoderne konferencefaciliteter.

Eventet er tilrettelagt og produceret af Ingeniørens kommunikationsbureau Tech Relations.

Ingeniøren Event forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger uden for målgruppen eller fra direkte konkurrenter til vores samarbejdspartnere.

Kontakt vores konsulenter for specifikke spørgsmål:

Henrik Ulander
Program & Tilmelding 
heu@ing.dk

Helle Kirk
Senior Consultant
+45 23 33 30 30
E-mail: hek@ing.dk